160315 BAMBINO Eunsol-Dance Performance (Take U There) @Doowon Technical College Freshman Welcome Meeting /Fancam by -wA-